accueil head

Privacy en GDPR

(Deze pagina is vertaald door een automaat, de Franse versie is de referentie.)

We waarderen uw privacy, daarom willen we u transparant en duidelijk informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Bij het gebruik van onze site kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het adres Internetprotocol (IP) van de gebruiker.

Over het algemeen is de gebruiker niet verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer hij onze site bezoekt.
Voor sommige diensten die door de site worden aangeboden, bijvoorbeeld bij het invoeren van informatie in online formulieren, kan de gebruiker echter verplicht zijn om bepaalde gegevens te communiceren, zoals naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, aantal telefoon, etc.
De gebruiker kan weigeren zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, maar wordt dan beperkt in het gebruik van de diensten van de site.

De gebruiker biedt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site de verplichting aangegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Sitegebruikers moeten zich aan de wet houden. Bovendien moeten zij zich onthouden van het verzamelen, vastleggen, vervormen of gebruiken van de informatie waartoe zij toegang hebben, en in het algemeen van elke handeling die inbreuk kan maken op de privacy of reputatie. mensen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo worden uw persoonlijke gegevens verwerkt en beveiligd.

1. Wie beheert uw persoonlijke gegevens ?

Domus Lymphologicae beheert de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (AVG).

Domus Lymphologicae
Dr. Liesbeth Vandermeeren, coördinator
Handelsstraat 27, 1930 Zaventem
tel.: +32 (0) 497-93 97 27
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Wie kan uw gegevens raadplegen ?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze verschillende diensten.

We dragen uw gegevens niet over voor marketingdoeleinden, verhandelen ze niet en ruilen ze niet af voor derden. Gegevens die aan derden worden overgedragen, worden alleen gebruikt voor het verlenen van onze diensten. U vindt de categorieën van derden die bij elk hieronder beschreven proces betrokken zijn.

3. Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor gegevensverwerking ?

Voor elke specifieke behandeling van persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, zullen we u vertellen of het verstrekken van persoonlijke gegevens wettelijk verplicht of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten en of het een verplichting is om persoonlijke gegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen als u ervoor kiest om ze niet te communiceren.

4. Wat zijn uw rechten ?

Recht op toegang:

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U kunt per e-mail contact met ons opnemen op het adres vermeld in punt 1 hierboven.

Draagbaar recht:

Wanneer we uw persoonlijke gegevens geautomatiseerd verwerken volgens uw toestemming of overeenkomst, hebt u het recht om een ​​kopie van uw gegevens te verkrijgen die aan u of aan een andere partij zijn overgedragen in een gestructureerd en actueel formaat. Dit betreft alleen de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt.

Recht op rectificatie:

U hebt het recht om correctie van uw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief om uw onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

Herroepingsrecht:

U hebt te allen tijde het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • u hebt een actueel bestand bij de klantenservice
 • u hebt een lopende bestelling die nog niet of gedeeltelijk is afgeleverd
 • u heeft een betalingsschuld, ongeacht de betalingswijze
 • u wordt ervan verdacht de afgelopen vier jaar onze services te hebben gebruikt of frauduleus te hebben gebruikt
 • uw schulden zijn in de afgelopen drie jaar of in het afgelopen jaar aan overleden klanten verkocht aan een derde
 • uw kredietaanvraag is in de afgelopen drie maanden afgewezen
 • als u een aankoop hebt gedaan, bewaren wij uw persoonlijke gegevens in verband met uw transactie voor boekhoudkundige doeleinden.

Recht om bezwaar te maken tegen behandeling op basis van een legitiem belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een legitiem belang. We zullen stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, tenzij we het gebruik van uw gegevens bewijzen dat uw belang en uw rechten vervangt of om juridische redenen.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profielanalyse voor marketingdoeleinden.

U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor direct marketing-materiaal:

 • volg de instructies in elk marketingbericht
 • door uw voorkeuren in uw account te wijzigen.

Recht op beperking:

U hebt het recht om te vragen dat wij het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken in de volgende omstandigheden:

 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een legitiem belang; wij zullen dan de verwerking van deze gegevens beperken tijdens de verificatie van het gerechtvaardigde belang.
 • als u verklaart dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn; we zullen dan de verwerking van deze gegevens beperken in afwachting van verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • als de behandeling illegaal is, kunt u zich verzetten tegen het verwijderen van persoonlijke gegevens en de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • als we niet langer persoonsgegevens nodig hebben, maar dat is noodzakelijk voor de verdediging van een recht op gerechtigheid.

5. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen ?

U kunt per e-mail of per post contact met ons opnemen op het adres vermeld in punt 1 hierboven.

6. Verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens consistent, transparant, nauwkeurig en in overeenstemming met de wet worden gebruikt. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres vermeld in punt 1 hierboven.

7. Recht van klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens ongepast gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Updates van ons privacybeleid.

Ons privacybeleid moet mogelijk worden bijgewerkt. De nieuwste versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze site. We zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen in het privacybeleid, waaronder bijvoorbeeld het doel van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, de identiteit van de controller of uw rechten.

 

Log in