FAQ

Patient info

Goed verzorgd worden, betekent ook goed geinformeerd zijn...

Deze pagina zal zich progressief vullen naargelang de vragen die zullen komen, en is dus niet exhaustief. Ze bevat een aantal klinische situaties die regelmatig voorkomen en waarover patiënt en therapeut zich vragen kunnen stellen met betrekking tot het lymfoedeem.

 

Thematiek: Kledingsadvies.

Petra Vlecken is styliste en baat al meer dan 20 jaar een kledingsboetiek uit. Zij is ook personal shopper waarbij ze haar cliënten helpt in het zoeken naar een originele of aangepaste outfit.

Tijdens de patiëntendag, georganiseerd door BeLymph op 29/10/2017, heeft zij een spreekbeurt gegeven die erg werd geapprecieerd, namelijk "Stylingtips voor personen met lipoedeem en lymfoedeem".

Petra heeft in deze spreekbeurt vooral de nadruk gelegd op stylingtips voor het leven van elke dag, maar ook voor speciale gelegenheden, zoals feesten. Haar specifieke tips voor lymfoedeem van de arm en het been, maar ook voor lipoedeem, geven een boost aan het zelfvertrouwen, geven de kans om de vrouwelijheid terug te vinden en om eigen charmes in het licht te stellen. Kortom, ze geven de mogelijkheid om zich sexy te voelen.

Hier kan u de geïllustreerde samenvatting terugvinden van haar uiteenzetting.

Stylintips Petra-Vlecken.jpg

 

Thematiek : De lokaal verminderde immuniteit

Een lymfoedeem heeft als consequentie dat het de efficiëntie van het lokaal immunitair verdedigingsproces vermindert.

Lymfangitis

Een lymfangitis kan voorkomen bij alle patiënten met een lymfoedeem. De klachten starten met een algehele zwakte en een toenemende hinder ter hoogte van het oedemateuze lidmaat.

Rode strepen of vlekken verschijnen ter hoogte van de lymfoedemateuze huid. Rillingen en een in eerste instantie licht verhoogde temperatuur worden waargenomen binnen de uren die volgen na de eerste symptomen.

Het gaat om een infectieuze episode van het opervlakkig lymfatisch stelsel, gewoonlijk veroorzaakt door een beta-hemolytische streptokok.

Dit beeld van lymfangitis treedt meer frequent op in een context van een lymfoedeem dat geen adequate kinesitherapiebehandeling krijgt.
De infectie kan ontstaan door een banaal trauma zoals een krabletsel van planten of dieren, een brandwonde of snijwonde, een nagelinfectie,… Deze traumata openen een poort in de huid voor bacteriën die de huid normaal gezien enkel oppervlakkig koloniseren.

De juiste houding in deze situatie is de urgentie aanpakken en direct een dokter raadplegen. Deze zal het probleem diagnosticeren en zal aangepaste antibiotica voorschrijven en dit zonder de associatie met ontstekingsremmers !

De kinesitherapeutische behandeling kan herstart worden wanneer de patiënt een antibiotische behandeling krijgt en geen koorts meer heeft. De actieve reductie van het oedeem zal de immunitaire mechanismen verbeteren en dit door de afstand in de extracellulaire matrix tussen de microcirculatie en de cellen te verkleinen.

Wanneer verschillende episodes van lymfangitis zich opvolgen, is het soms noodzakelijk om de patiënt langdurig met antibiotica te behandelen en dit met de bedoeling om de slapende pathogenen, die zich nestelen in het onvoldoende functioneel lymfatisch weefsel, uit te schakelen.

Schimmelinfecties interdigitaal en van de nagels.

Aangezien de huid zich slecht draineert als gevolg van het lymfoedeem, gaat deze zich slecht verdedigen tegenover externe agressors. Schimmelinfecties ter hoogte van de interdigitale zones en de nagels kunnen zich gemakkelijker installeren bij patiënten met een lymfoedeem. Deze mycoses dienen eveneens behandeld te worden met de grootste aandacht en regelmaat. De dermatoloog maakt eveneens deel uit van het therapeutisch team in een kliniek voor Lymfologie.

Mycoses veroorzaken een toename van het oedeem door de locale inflammatie die ze zelf onderhouden. Daarenboven zijn microletsels van de huid ingangspoorten voor bacteriën, die een lymfangitis kunnen ontketenen of onderhouden.

Regelmatige voetzorg, en het systematisch drooghouden na de dagelijkse hygiëne en zwembeurten,… zijn dus essentieel bij patiënten met een lymfoedeem.

Log in