phlebo

Sclerotherapie (droogspuiten )

Sclerotherapie is de behandeling van spataders of venen door er een irriterende stof in te spuiten. Het wordt voornamelijk gebruikt voor kleine tot middelgrote spataders. Bij grotere spataders of bij het her optreden van spataders kan tot foamsclerotherapie of droogspuiten met schuim worden overgegaan.

Wat zijn spataders ?

Spataders zijn abnormale uitgezette aders. Aders in de benen hebben als functie bloed naar het hart terug te voeren, tegen de zwaartekracht in. In het been zijn er twee systemen. Het diepe systeem ligt in de spieren en transporteert het overgrote deel van het bloed. Door het samentrekken van de spier wordt het bloed naar boven geduwd. Kleppen in de aders verhinderen dat het bloed terug naar beneden stroomt. Het bloed van het oppervlakkige systeem wordt naar het diepe systeem gezogen, wanneer dit ledigt door het samentrekken van de spier. Een spatader ontstaat als de kleppen in de aders niet goed afsluiten. Door de terugvloei van het bloed stijgt de druk in de ader, waardoor deze gaat uitzetten.

Wat is de oorzaak van spataders ?

Er zijn verscheidene factoren die een invloed hebben op het ontwikkelen van spataders: erfelijke factoren, hormonale factoren (o.a. zwangerschap), overdruk in de benen door staande of lang zittende activiteit, beschadiging van aders door operatie, ongeval of trombose.

Wat kan ik verwachten van mijn eerste raadpleging ?

Na een klinisch nazicht door uw behandelend arts, kan een bijkomende veneuze echografie (duplexonderzoek) worden uitgevoerd. Op basis van deze bevindingen zullen de behandelingsmogelijkheden besproken worden en hierna een behandeling worden opgesteld. Bij beperkte spataders kan sclerotherapie worden gepland. Bij meer uitgebreide pathologie worden eerst de grotere spataders behandeld, operatief of door foamsclerotherapie, in een tweede tijd kunnen de kleinere adertjes gescleroseerd worden.

Hoe verloopt een sessie sclerotherapie ?

Sclerotherapie gebeurt op de raadpleging. Terwijl u op de onderzoekstafel ligt, wordt een prikkelende vloeistof met een kleine naald in de ader ingespoten. Dit product doet een ader samenkleven. In een tweede tijd zal het lichaam de verkleefde ader afbreken. Over de behandelde zones komen extra kompressen. Hierna wordt een drukverband of steunkous aangebracht.

Wat te verwachten/ te doen bij sclerotherapie ?

Gelieve vooraf de benen niet te hydrateren (geen bodylotion of olie gebruiken aub). De uitgebreidheid van de behandelde zone, alsook de grootte van de aders bepalen hoelang het
drukverband of de steunkous dienen gedragen te worde (minstens 2 weken). De extra kompressen mogen daags nadien verwijderd worden. De behandelde zone kan verkleuren, blauw tot bruin, en lijkt vaak erger dan voor de behandeling. Deze verkleuringen zullen langzaam verdwijnen. Plaatselijk mag Arnica of Hirudoid worden aangebracht om dit proces te versnellen. Na de behandeling is het belangrijk goed actief te zijn, evenwel niet intensief te sporten de eerste 24 uur. Het uiteindelijk resultaat laat enkele maanden op zich wachten.

Wat zouden de neveneffecten kunnen zijn ?

Verkleuring in de behandelde zone: Blauwe plekken zijn normaal en verdwijnen geleidelijk. Bruinverkleuring over de behandelde ader vraagt langere tijd om te verdwijnen. Dit komt voor bij ongeveer 15% van de patiënten.
Blaarvorming/ wondjes: Zelden ontstaat er een blaar over de behandelde vene. Meestal op plaatsen met meer fragiele huid, zoals scheenbeen, wreef, enkel of bij behandeling van zeer oppervlakkige, erg kleine adertakjes. Het wordt ook veroorzaakt door wrijving van he verband of steunkous.
Oppervlakkige flebitis/ trombose: Bij het scleroseren van grotere aders kan soms een harde streng voelbaar zijn, soms gepaard meteen ontstekingsreactie. Meestal wijst dit op de aanwezigheid van wat bloed tussen de verkleefde aderwand. Plaatselijk ijs, zo nodig pijnstilling en steunkousen zijn de behandeling. Het risico op een diepe veneuze trombose is zeer klein.
Matting: Soms ontstaat een zone van zeer kleine rode adertjes over de behandelde zone. Vaak verdwijnt het geleidelijk over 6 tot 12 maanden. Zo niet, kan bijkomende sclerotherapie of laser deze zone verbeteren.
Migraine: Meestal ontstaat dit op het einde van, of vlak na de sessie sclerotherapie bij mensen die gekend zijn met migraineklachten. Soms gaat dit gepaard met tijdelijk gezichtsstoornissen. Zo u last heeft van migraine, gelieve dit vooraf te melden en eventueel medicatie mee te brengen.
Grieperig gevoel: Zeer zelden.

Richtlijnen na sclerotherapie:

Het is belangrijk goed te wandelen/ actief te zijn na de sessie sclerotherapie. Het wordt afgeraden onmiddellijk intensief te gaan sporten.
De steunkous/ het steunverband dient minstens twee weken overdag te worden gedragen. De resultaten van de sclerotherapie worden hierdoor positief beïnvloed.
Bij blauwe plekken of verkleuringen kan lokaal Hirudoid/Arnica worden aangebracht om de verkleuring sneller te doen verdwijnen.
Blootstelling aan zonlicht of zonnebank dient minstens zes weken te worden vermeden of zolang er verkleuring zichtbaar is.
Het is niet raadzaam de eerste dagen een heet bad of douche te namen; ook sauna dient de eerste weken vermeden te worden.

Wanneer de behandelende arts te contacteren ?

Overgevoeligheid of prikkeling in de zone van behandeling is normaal. De behandelde zone kan ook de eerste 48 uur warmer aanvoelen of rode verkleuring vertonen.
• Bij abnormale pijn (kuitpijn) of zwelling van het been
• Allergische reactie
• Wondjes of blaren

Log in