Coronavirus COVID-19
Belangrijke Info

De medewerkers van Domus Lymphologicae blijven voortwerken, en passen de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid strikt toe.
Conform aan de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid, zullen wij enkel urgentie consultaties voorzien. Er zullen tevens telefonische consultaties gebeuren, eveneens conform de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid, ter garantie van de continuïteit van zorgen. Deze telefonische consultaties zullen doorgaan van maandag tot vrijdag tussen 09u00 en 11u00 op het volgende telefoonnummer 02-889 05 90.

Gezien de uitzonderlijke situatie en in het belang van ieders gezondheid, vragen wij u volgende richtlijnen te respecteren :

- Annuleer uw afspraak indien u een fragiele gezondheid heeft.
- Indien u acute ziekteverschijnselen vertoont, verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren en telefonisch contact op te nemen met uw huisarts..
- Respecteer de hygiënische maatregelen.
- Kom alleen naar de consultatie. Familieleden kunnen u opwachten buiten de praktijk.
- Kom pas binnen in de praktijk op het uur van uw consultatie en niet eerder.

Raadpleeg regelmatig de website van het ministerie van Volksgezondheid over Coronavirus om de instructies en de laatste informatie te lezen.

Welkom in Domus Lymphologicae

Wie zijn wij ?

Domus Lymphologicae is een center of excellence in het domein van de Lymfologie. Zij werkt samen met de Lymphology Research Unit van de Université Libre de Bruxelles, andere centers of excellence in België en het buitenland, en met een uitgebreid netwerk van externe therapeuten.

Waarom bestaan wij ?

Domus Lymphologicae beantwoordt aan de vraag naar een multidisciplinaire aanpak in diagnostiek en behandeling voor lymfoedeem, met de bedoeling om de dienstverlening naar de patiënt toe te optimaliseren door hen de beste behandeling voor te stellen, en dit volgens de nieuwste wetenschappelijke, klinische en technische ontwikkelingen.

Welke behandelingen voeren wij uit ?

Domus Lymphologicae verwelkomt patiënten niet alleen voor een intensieve, maar ook voor een basisbehandeling. De intensieve behandelingen worden georganiseerd via hospitalisatie ofwel in ambulante setting, telkens voor een duur van 5 tot 20 opeenvolgende werkdagen. De basisbehandeling wordt georganiseerd op ambulante basis, de planning hiervan wordt gemaakt in samenspraak met de patiënt.

De diagnostische oppuntstelling gebeurt met innoverende technieken, volgens de nieuwste wetenschappelijke kennis.

De decongestie van het lymfoedeem gebeurt in hoofdzaak door middel van een fysiotherapeutische behandeling die bestaat uit het plaatsen van multicomponent verbanden, fysische activiteit, manuele lymfedrainage, huid- en wondzorg, pressotherapie en littekenbehandeling.
De therapeutische aanpak wordt vervolledigd door tussenkomst van verschillende medische en paramedische specialisten.
De autonomie van de patiënt wordt vergroot met behulp van therapeutische educatie.

Hulp in de diagnostiek

Huisartsen en andere specialisten die vragen hebben omtrent de lymfatische origine van een oedeem, waarmee ze in hun praktijk geconfronteerd worden, kunnen altijd rekenen op het team van Domus Lymphologicae voor wat betreft het uitvoeren en communiceren van een volledige diagnostische oppuntstelling van hun patiënt. Aarzel niet om ons te contacteren.

Innovatie

Domus Lymphologicae innoveert in de behandeling voor lymfoedeem. In samenwerking met de start-up Noho.care, vanuit de Ecole Polytechnique van Brussel en de Faculteit van Bewegingswetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles ontwikkelt ze nieuwe middelen om een lymfoedeem te beoordelen, "intelligente" en geconnecteerde dynamische verbanden, elastische steunkousen met tridimensionele materialen alsook beeldvormingstechnieken die toelaten het oedeem te detecteren alvorens het met het blote oog en de courante meetinstrumenten zichtbaar is.

Patiëntenvereniging       logo BeLymph, Belgisch Lymphoedema Framework

De leden van Domus Lymphologicae maken deel uit van de stichters van het Belgisch netwerk voor lymfoedeem, BeLymph. Deze vereniging, met als doel om hulp te bieden aan de patiënten, is samengesteld uit vier pijlers: de patiënten, de clinici, de onderzoekers, en de technici.
BeLymph, is in België de officïele tak van het International Lymphoedema Framework (ILF).

Log in