accueil head

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten.

(Deze pagina is vertaald door een automaat, de Franse versie is de referentie.)

Het gebruik van deze site impliceert de volledige en volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen juridische kennisgevingen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Ze leggen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze te lezen en ernaar te verwijzen zo vaak mogelijk.

Beschrijving van de geleverde diensten.

De website www.lymphology.be is de etalage van Domus Lymphologicae. Het doel is om informatie te verstrekken over de activiteiten van Domus Lymphologicae.

Beperkingen van aansprakelijkheid.

Domus Lymphologicae streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door ons, hetzij door externe partners die ons deze informatie verstrekken.

Alle informatie is indicatief en kan veranderen. Bovendien is deze informatie niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gegaan.

De site maakt gebruik van PHP-, CSS- en JavaScript-technologieën.
Voor een betere gebruikerservaring en een aangenamere grafische weergave raden we aan moderne browsers te gebruiken en deze regelmatig bij te werken.

Domus Lymphologicae kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. De gebruiker van de site stemt ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, zonder virussen en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

Alle gedownloade inhoud is op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Domus Lymphologicae niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of voor enig gegevensverlies als gevolg van de download.

Interactieve ruimtes zijn beschikbaar voor gebruikers. Domus Lymphologicae behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in België, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Waar van toepassing, behoudt Domus Lymphologicae zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie ...).

De website www.lymphology.be bevat een aantal hypertextlinks naar andere sites. Domus Lymphologicae heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit. Domus Lymphologicae kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en met name de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.lymphology.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het is exclusief bevoegd voor de common law-rechtbanken.

Log in