parcours therapeutique

Therapeutisch behandelplan

Het therapeutisch parcours bestaat uit verschillende etappes. Het goed uitvoeren elk van deze etappes is de basis van het slagen van de daaropvolgende etappe.

 

Diagnostische oppuntstelling

De eerste stap van het therapeutisch behandelplan bestaat uit een diagnostische oppuntstelling waarbij de patiënt en zijn lymfoedeem centraal staan. Deze gepersonaliseerde anamnese en onderzoeken laten ons toe om het behandelplan qua inhoud en uitvoering vast te leggen voor de tweede etappe: de intensieve behandeling.L’équipe multidisciplinaires de la Clinique de Lymphologie de Bruxelles prend en charge les patients atteints par le lymphœdème.

Therapeutisch behandelplan

Deze tweede stap bestaat uit opeenvolgende behandelsessies en is gebaseerd op een multidisciplinaire decongestieve behandeling. De duur van een behandelsessie is langer of korter naargelang de kenmerken van het oedeem.
Op dit moment in de behandeling onderscheidt Domus Lymphologicae zich ten opzichte van andere behandelteams, en dit door innoverende behandelprotocols en de interactie tussen verschillende multidisciplinaire therapeuten die toelaten om de reductie van het oedeem te versnellen.

De comorbiditeiten van het oedeem, zoals bijvoorbeeld huidletsels, vasculaire pathologie en achteruitgang van de lichamelijke conditie, de beleving van het lichaamsbeeld etc… worden op hetzelfde moment in beeld gebracht en behandeld.
Na enkele opeenvolgende behandelsessies zal de patiënt reeds vooruitgang geboekt hebben in mobiliteit dankzij de reductie van het oedeem, de versoepeling van de weefsels en een progressieve verbetering van de lichamelijke en psychische conditie. Deze algemene verbetering is niet alleen het resultaat van de beleving van het lichaamsbeeld maar ook de fysische parameters verbeteren snel.

Onderstaande afbeelding toont het resultaat na een fysiotherapiesessie bij een patiënte met lymfoedeem na borstkanker. Deze patiënt was al 12 jaar niet meer behandeld (foto's en fysiotherapie door Giuliano Natoli).

1 Bras début séance  
Begin van de sessie
2 Bras milieu séance  
Midden in de sessie
3 Bras fin séance
Einde sessie

Therapeutische educatie

De derde stap in de behandeling heeft als doel om de bekomen resultaten van de tweede stap de verstevigen en te stabiliseren. Hiervoor is een tijdspanne van enkele weken te voorzien. Gedurende deze periode wordt het gedrag van het oedeem bestudeerd om met behulp van de patiënt het meest geschikte behandelplan samen te stellen (qua inhoud en frequentie van de sessies), en tevens de mogelijkheid tot het dragen van een dynamische of statische drukkous die het meest aangepast is aan de klinische situatie van de patiënt.
Vervolgens wordt er gestart met het aanleren van de behandeling in de thuissituatie aan de patiënt en/of een familielid.

De therapeutische educatie is een van de bouwstenen van het slagen van de behandeling op lange termijn, want het lymfoedeem is een chronische klinische situatie die op lange termijn gevolgd dient te worden. De patiënt dient de mogelijkheid te krijgen om actief te kunnen deelnemen aan zijn eigen behandeling, om op deze manier zijn goede klinische conditie te kunnen behouden en om zo lang mogelijk autonoom te blijven.
De therapeutische educatie bestaat uit enkele groepssessies van twee uur, waarbij een aantal patiënten gegroepeerd worden met hetzelfde type oedeem. Tijdens deze groepssessies kunnen patiënten hun eigen ervaringen uitwisselen en leren zij de theoretische en praktische basisbeginselen, met als doel om actief deel te kunnen uitmaken van hun eigen behandeling.
Het behandelteam van Domus Lymphologicae blijft aanwezig voor regelmatige follow up en indien nodig, voor specifieke behandelsessies bij onvoldoende resultaat, achteruitgang van de klinische situatie, etc.

In de mate van het mogelijke geeft Domus Lymphologicae het advies aan de patiënt om de basisbehandeling en follow up verder te zetten bij een behandelteam dichter bij huis. De communicatie tussen de Centrum voor lymfoedeem en lipoedeem van Brussel en het behandelteam in de thuissituatie zal gewaarborgd worden door de verantwoordelijke coördinator van de kliniek.

Log in